CDCS 합격을 축하드립니다.

  합격자수 / 응시자수 : 211명 / 535명 - 전체 합격률 39.4%

  당 연수원 출신 합격률: 응시 268명 중 124명 합격 - 합격률46.3%


  비 연수원 출신 합격률: 응시 267명 중 87명 합격 - 합격률 32.6%

Student No
Contact No
이름
당 연수원 수강과정 기수
시험명
합격여부
DC18726
A48620
AH YOUNG KIM
27기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23029
A50750
AHYOUNG LEE
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC18739
B84298
BOSEUNG KANG
25기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23039
B87667
BO YOUNG CHUN
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22402
B87544
BOMI HONG
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC18748
B84302
BONG HWAN HWANG
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21558
B87433
BORAM LEE
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC20832
B87317
BYUNG GOO JEON
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22544
C79929
CHAN PARK
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21212
C79729
CHANG HEON LEE
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22110
C79868
CHANGGYU KANG
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC19757
A49157
CHANGJIN AHN
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22558
C79930
CHANGJIN YEO
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22397
C79919
CHANMIN CHOI
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22492
C79925
CHEOLHYEON KIM
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22987
D48370
DAE CHUL KIM
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22405
D48306
DAEWOONG CHOI
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22414
D48308
DEUL RE MIN
28기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22685
D48278
Do Hoon Kim
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22577
D48319
DONG CHAN LEE
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23015
D48382
DONG EUN SHIN
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21261
D48205
DONG WOON LEE
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23024
D48384
DONGHUN LEE
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22689
D48302
DONGSEOK YANG
한신대
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22322
D48299
DONGWON SEO
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC18854
D46580
Doo Hyun Kang
  29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21658
D48248
DUCKMIN HAN
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23010
E20623
EU REE PAIK
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21632
E20572
EUN CHUNG CHO
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23046
E20628
Eun Hee Jung
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC16109
E19251
EUN HYE SIM
22기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC18861
E19905
Eun Ju Jin
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23045
E20627
eun sub jung
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22274
E20597
eun sun kim
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23014
E20624
EUNHO SONG
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22610
E20607
EUNJIN CHOI
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23037
G42875
GEUNYEOP JANG
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22572
G42802
GIBYUNG LEE
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23011
H79305
HAENG JONG BAEK
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22356
H79177
HANNA LEE
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC18910
H76293
Hanna Park
24기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21224
H79013
HANNAH CHUNG
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23053
H79314
HEE SUN CHOI
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22112
H79146
HO CHANG KANG
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22603
H79208
Ho JUN Cho
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23001
H79285
HWA SEOK KIM
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC16173
H73629
HYE KYUNG SHIN
20기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22552
H79201
Hye Rim Son
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22605
I8055
IL JIN JOO
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22548
H79200
HYEMI SEONG
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22122
H79147
HYEONG JUN KWON
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22340
H79175
Hyeyoung YOON
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC13423
H70520
HYO YOUNG KIM
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21218
H79012
HYUKJOO JANG
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21213
H79010
HYUN JUNG LEE
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC20836
H78949
HYUN WOOK CHO
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22567
H79204
Hyungdeok Yoo
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21196
H79008
Hyunjin Park
한신대
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21186
H79004
Hyunjun Kim
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22359
H79179
HYUNSOO LIM
28기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22618
I8057
ILSANG HWANG
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC11073
I6844
IN EUI SOHN
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22349
I8049
IN SEOK LEE
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC19763
L51059
JAE GYUNG LEE
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22350
J29267
JAE HO LEE
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC8760
J23918
JAEWOO SONG
27기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC19006
J28063
jae yoon jung
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC20829
J29123
JAEBONG LEE
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21226
J29166
JAEHEE CHO
한신대
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21319
J29188
Jaehun Sim
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC19026
J28071
Jaeyoung Yu
25기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22381
J29273
JE HUN JU
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22289
J29262
JEE HYE NOH
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22372
J29271
JEEEUN CHUNG
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23057
J29344
JEEYEON HWANG
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23049
J29341
JEONG HUN JWA
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC19039
J28075
JEONGEUN KIM
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22277
J29261
JI HO KIM
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22998
J29324
JI HYE KIM
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC13417
J25763
JI IN JEONG
23기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC16247
J26986
Ji Min Kim
20기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22352
J29269
JI SUN LEE
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22321
J29264
JI YUN BAEK
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23008
J29332
Jihun PARK
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC20773
J29117
JIHYEON KIM
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC16373
J27029
JIN A PARK
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21653
J29211
Jin Hee Choi
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21652
J29210
JIN OUK CHOI
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC19765
L51060
JINWOONG LEE
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23054
J29342
jinho choo
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC19085
J28096
JIYEOUN CHEON
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22301
J29263
JIYOUNG PARK
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23012
J29334
Jong Min Son
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23030
J29336
JONGHO LEE
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21312
J29186
Jonghoon Baek
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23031
J29337
JONGHUN LEE
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC16258
J26995
JOONHYUNG PARK
23기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23032
J29338
JOON YEOLL LEE
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22351
J29268
JOONKAB LEE
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22619
J29302
JUN SEOP HWANG
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21583
J29204
JUN YEOP LEE
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC16334
J27014
JUNG IN YOON
22기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC20778
J29120
JUNGHUN PARK
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22589
J29295
JUYOUN YI
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22444
K36207
KAHYUN KIM
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC19113
K34734
KEUK LAE KIM 
25기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21191
K36090
KI TAE PARK
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22512
K36219
KI TAE PARK
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22334
K36199
KIJUNG YU
한신대
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC20805
K36050
KO WOON YOON
  29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23021
K36287
KOOK WON YOON
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23018
K36285
kwang youl Yang
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23003
K36277
KYEHYUN PARK
28기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC13515
K31880
KYOUNG AH LEE
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC19148
K34756
Kyung Ae Kim
27기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22365
K36201
Kyung Hoon Jung
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC10925
K30462
Kyungja Kim
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22557
K36224
Kyunggu Yeo
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22451
K36210
KYUTAE KIM
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC19164
M87069
MAN SOK KO
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22324
M90420
MI JIN SEO
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22331
M90426
MIJIN YANG
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23025
M90556
MIKYUNG LEE
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22456
M90441
Mimi Kim
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22607
M90454
Min joo CHA
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23016
M90553
MIN JU SHIN
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC20744
M90102
Min Jung Kim
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22128
M90353
Min Kim
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22988
M90533
MIN KUN KIM
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22292
M90411
MIN YOUNG PARK
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22129
M90354
MINAE KIM
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22599
M90453
minhyung cho
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21228
M90179
Minjung Choi
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC20813
M90107
MINKYUNG LEE
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22989
M90534
MINSOO KIM
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21638
M90276
Minsun Cha
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22341
M90429
Munhui Lee
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22454
M90439
MYEONG-YEONG KIM
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21200
M90177
MYOUNG SOOK BOO
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC20844
M90111
MYUNG KI HONG
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21586
M90270
MYUNG SUB LIM
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22330
N22438
NA RI AN
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC19207
N21701
NAM YONG LEE
24기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC6759
M71005
PIL SEUP MUN
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21199
R50320
Ru Wun Boo
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22333
S89930
SANG HO YEOM
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23040
S90113
SANG HUN CHUN
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21606
S89776
SANGHYUN JEON
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC19230
S86573
SANGMIN KIM
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23083
S89744
SANGWOO SON
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22298
S89917
Sangyoun Park
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22614
S89973
SE HOON HEO
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC19234
S86577
SEHO PARK
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21295
S89739
SEON YOUNG KIM
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC16294
S83331
SEONG-GYU LIM
부산
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23084
S90233
Seoung Yun Ahn
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22582
S89967
SEULHA LEE
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21198
S89695
SEUNGHUN BAEK
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC20828
S89592
SEUNGKYOO LEE
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC13332
S79782
SIN YOUNG AHN
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21611
S89779
SO YEON JUNG
27기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22592
S89969
SO YEON LIM
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22993
S90076
SOO JEONG KIM
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23004
S90100
SOO KYUNG PARK
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21315
S89745
SOOJIN SONG
28기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC19309
S86641
PARK SU JUNG
25기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21159
S89688
SU YEON KIM
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC16352
S83368
SU YEUN PARK
부산
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC19310
S86642
SU YONG OH
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC20760
S89580
SUN HEE KIM
19기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC19314
S86648
SUN YOUNG LEE
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22990
S90073
SUNG DAE KIM
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC19754
P48438
Sung hun Park
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22991
S90074
SUNG HWAN KIM
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22992
S90075
SUNG HWAN KIM
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22471
S89955
SUNG RULL KIM
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23036
S90109
SUNGHYUK LIM
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22613
S89972
SUNGIL HEO
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC20764
S89581
SUNGJAE KIM
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21225
S89700
SUNGSHIN CHO
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC20839
S89597
SUNGSIK CHOI
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC19323
S86658
SUNG TAE CHO
26기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC20842
T44379
Tae Jin Choi
28기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21203
T44412
TAE YANG SEO
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC20775
T44377
TAEHEE KIM
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21308
T44421
TAEWAN KIM
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC18732
W65239
Wonchul Denis Jung
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21204
W67503
WONHO SONG
28기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC20833
W67441
WOOJIN JUNG
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22609
W67662
WOONG SUCK CHOI
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22378
W67649
WOORI JO
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21222
W67504
WOOTAK JEONG
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22505
Y13449
YEON AH ROH
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22271
Y13431
YEON HEE KIM
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC16392
Y12590
YEON HWA SONG
22기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22530
Y13450
yeun hee park
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22604
Y13455
YONG HAN JU
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21166
Y13380
YONG IN KIM
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23043
Y13484
YONG WON JUNG
31기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC16399
Y12594
YONGKUK LEE
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22475
Y13445
YONGMOON KIM
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC20772
Y13353
YOONJI KIM
31기B반
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22584
Y13453
You-Jeong LEE
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21309
Y13385
YOUNG HA PARK
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21302
Y13384
YOUNG HOON KIM
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC18869
Y13072
YOUNG IN JANG
25기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21615
Y13401
Young Tae Jo
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC20770
Y13352
Yun Ju Kim
29기
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC21325
S89747
SEI JUN YUN
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC22109
Y13422
YUNJI KANG
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass
DC23020
Y13482
YUNJU YU
 
Certified Documentary Credit Specialist
Pass